Selasa, 05 April 2011

SEPI

sliramu,
dak antu
geneya durung katon teka ?
ana ngendi sliramu mara sanja?
nalika rembulan ndhadhari ana pucaking gunung ing brang wetan nggawa cahya mencorong madhangi jagad raya pinapag swarane orong-orong ngebeki swasana tintrim ing tengahing wengi kang tanpa tepi,
aku ngenteni
sepi


surabaya, 5 april 2011.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...