Selasa, 02 Maret 2010

LONGSOR ING TENJOLAYA



Kebon teh Dewata , desa Tenjolaya , Pasir Jambu Kabupaten Bandung, wis ana sadurunge Indonesia mardika. Mula bukane perkebunan iki didegake warga Negara Landa ing taun 1932 lan nalika taun 1956 dituku dening warga Negara Indonesia aran Badrudin. Kebon iki nembe ngalami longsor kang nggawa korban 44 , sewelas korban nganti saiki durung ditemokake. Para warga wis ngeklasake yen korban sing durung ditemokake , dikubur sacara masal ing panggonan kang kena longsor.

Kebon teh Dewata iki mapan ing pegunungan, papan sing ditanduri teh arupa gunung-gunung cilik sing perenge rada lumayan jejege. Dene sing saiki ngalami longsor yaiku papan sing ora ditanduri teh,malah tandurane wit-witan gedhe. Sing nyebabake longsor lumrahe struktur lemahe, kemiringan, banyu kang kamot dening lemah kang ndadekake lemahe dadi lembek. Saupama udan nggrejih, pirang-pirang dina ana ing papan sing perenge rada jejeg kena dipesthekake yen lemah bakal longsor.

Luwih-luwih yen mangsa ketiga sadurunge dawa banget banjur rendhenge rada ngeget . Lumrahe longsore cilik-cilik mung sa truck rong truck mung nutupi dalan, ora longsor gedhe kaya saiki iki. Sajege dadi perkebunan wiwit jaman Landa nganti saiki sing longsor nggawa kurban ya lagi pisan iki.


Muga-muga kanggone para warga kang tinggal donya , arwahe ditampa dening Gusti Allah murwat karo ngamale, dene sing kaparingan slamet diparingi kuwat imane, lan tansah eling , tansah tekun anggone ngibadah marang ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa.
Ing ngisor iki gambar-gambar ing kebon teh Dewata .


Tendha-tendha kang katon kanggo nampung para korban longsoran.





Gunung kang longsor katon mlewah, satemene dithukuli wit-witan kang gedhe.






Perumahan karyawan kebon teh kang rata kasapu longsor.








"Bego" lagi ndhungkari lemah sing disengguh dadi papane korban sing durung ketemu.








Para relawan lagi kirim bantuan pangan menyang afdeling Karangtengah.






Sholat gaib kanggo memuji marang ngarsaning Gusti supaya arwahe antuk papan kang murwat.




Calon dhokter saka tlatah Tenjolaya.Muga-muga kalakon apa sing digayuh.








Korban longsor ing Tenjolaya wis wiwit golek ngelmu kanggo napaki dina-dina kang bakal teka.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...