Selasa, 06 Oktober 2009

Belasungkawa

Ndherek bela sungkawa katur dhumateng sedherek-sedherek ing Ranah Minang ingkang nembe nandhang dhuhkita ketrajang lindhu ageng.
Mugi-mugi ingkang tinggal donya pejah syahid lan arwahipun katampi wonten pangayunaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, lan mugi-mugi ingkang taksih gesang tetep tabah lan tetep imanipun nampi cobi saking Gusti Ingkang Maha Kuwaos.
Amin.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...