Kamis, 09 Juni 2016

WENGIwengi
gumedere sepi ngumbara tanpa tepi
lelayar ngrasuk ulekane sonya ruri
geyongane ati kang kayungyun
ngupadi gisiking kayun
pepalang bebondhotane eri samun
menyang endi paraning jangka
katriwal jangkah kang muspra
kabuncang ing dhangkane ngayawara
tanpa guna

wengi
ana lintang weh pepadhang
kumelip ing awang-awang
sanajanta mung kaya wujude upil gowang,
dadi tuduh ati kang lagi kapang

wengi
ana ngendi labuhing ati
paraning nyawiji
Gusti.


surabaya 09062016

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...