Rabu, 11 Maret 2015

DHUNGKUL JALELA
(lagu)
Dhungkul jaléla, tabuhané Jawi nata,
gugur tambur, unèkena ngalun-alun,
dhèndhèng deleg, Ratu Sabrang angejawa,
ora lana, satriya balur dhadhanya,
orang aring, kodhok ijo lembu jaring,
 garundelan badhaya golèk panggonan,
panggonané cepuri wétan,
dhèdhèkané Mangkubumèn,
sega wuduk dèn kuniri,
danar danar wong ayu sugih leléwa,
leléwaa, wong tuwa mangsa payua.

Pengikut

Matur Nuwun ...