Selasa, 06 Mei 2014

ARANE OMAH
- Asrama = pratapan ngiras pawiyatan.
- Balekambang = omah satengahe segara utawa blumbang.
- Balemangu = omah papan pangadilan.
- Bango = omah papan dodolan.
- Bangsal = omah gedhe lan endah.
- Gedhogan = kandhang jaran.
- Gredhu = omah panjagan.
- Greja = pasembahyangan Kristen.
- Gubug = omah panjagan ing sawah lsp.
- Gupit = gupit mandragini = gedhong pasarean (ing kraton).
- Hotel = panginepan.
- Kandhang = omah rajakaya.
- Kedhaton (kraton) = daleme dhatu  (ratu).
- Klentheng = pasembahyangan Buda (Tionghwa).
- Kombong = kandhang bebek.
- Krangkeng = kandhang macan.
- Loji = omahe panggedhe bangsa Eropa.
- Mesjid = pasembahyangan Islam (kanggo umum).
- Pacrabakan = pamulangan, pamejangan.
- Padhepokan = omahe pendhita.
- Pagupon = kandhang dara.
- Pantisari = omah ing tengah patamanan.
- Pawiyatan = pamulangan, pacrabakan, madrasah (saka tembung Arab 'darasa' sing ateges 'sinau').
- Pesanggrahan = omah palereban (ing gunung).
- Pranji = kandhang pitik.
- Ranggon = gubug dhuwur ing tengah alas.
- Tangsi = omah saradhadhu.

*Kapethik saka buku 'Sarine Basa Jawa' ingkang kadhapuk dening S Padmosoekotjo, PN Balai Pustaka, 1967.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...