Kamis, 16 Juni 2011

DHANDHANGGULA

Legi lima sanga paing puniki,
pon ing pitu wage ing sekawan,
kaliwon wolu neptune,
gantya ing dinanipun,
akad lima neptunireki,
senen neptu sekawan,
selasa tetelu,
rebo pitu neptunira,
kemis wolu jumat enem neptuneki,
setu sanga neptunya.


Tembang dhandhanggula ing dhuwur kanggo ngapalake neptune dina lan pasaran.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...